وزن ولتاژ و فرکانس تابش نور بازدهی نور گرمای نور توان اندازه سرپیچ مدل 110g AC165-265V 50-60HZ 900LM+-10% 100-120LM/W 6300-5800kآفتابی 300-2700kمهتابی 10w 116X65 mm E27 LK-N900 110g AC165-265V 50-60HZ 800LM+-10% 110-130LM/W 5800-6300Kآفتابی 2700-3000Kمهتابی 8w 60X110mm E27 LK-N800 97g AC165-265V 50-60HZ 600LM+- 10% 110-130LM/W 5800-6300Kآفتابی 2700-3000Kمهتابی 6w 60X110mm E27 LK-N600 97g AC165-265V 50-60HZ 400LM +-10% 110-130LM/W 5800-6300Kآفتابی 2700-3000Kمهتابی 4w 60X110mm E27 LK-N400